Het softwareprogramma actief is begin 1990 ontstaan uit een maatwerkopdracht uitgevoerd voor het grote multifunctionele sportcentrum Jawi in Alphen aan den Rijn. Het doel van de te ontwikkelen software was om het reserveren van badminton-, squash- en (dutch) tennisbanen eenvoudiger te maken, tevens wilde dit sportcomplex naast een snelle afhandeling van de reserveringen ook met een variatie aan abonnementen gaan werken, vanzelfsprekend naast de contante betalingen.

Het was ons snel duidelijk dat het reserveren van de banen de belangrijkste component van de software zou worden. Anders dan gebruikelijk bij het ontwikkelen van softwaremodules hebben wij er niet voor gekozen om de klant het centrale onderdeel van het systeem te laten zijn maar het reserveringensysteem. Dit was conform de huidige functionele procedures van het sportcentrum. Om de reserveringen van de banen bij te houden werd gewerkt met a2 formulieren waarop een rooster was uitgetekend met de banen en de tijden. Een groot ruitjes papier waarop iedere ruit correspondeerde met een tijd en baan. Als een klant een baan reserveerde dan werd zijn naam opgeschreven op de betreffende plek op het roosterformulier. Als een klant kwam spelen dan diende hij/zij zich te melden bij de receptie. Daar werd afgerekend en vervolgens werd het licht aangezet van de betreffende baan. Tevens werd de naam van de klant doorgestreept ter indicatie dat deze had betaald.

Wij zijn begonnen met het ontwikkelen van een reserveringenscherm, dit scherm bestond uit een matrix, het beste vergelijkbaar met een spreadsheetprogramma, verticaal werden de tijden ingedeeld en horizontaal de banen. Het aantal banen was constant, de dagindeling echter niet, deze varieerde van dag tot dag, afhankelijk van de openingstijden of de wijze waarop de baan werd gebruikt.

Wij hebben het sportcentrum uiteindelijk als volgt ingedeeld:

Uiteindelijk leidde deze vasstellingen tot het volgende datamodel voor de reserveringen

Ondanks het feit dat de software eind jaren negentig is herschreven van clipper naar delphi is het datamodel voor de reserveringen vrijwel in tact gebleven.
In de DOS versie geschreven in de programmeertaal clipper zag het reserveringenscherm er als volgt uit:

Anno 2003 zag het reserveringenscherm er als volgt uit:

Indien u over een ADSL of kabelaansluiting beschikt met een eigen ip-adres is het mogelijk om uw klanten via internet te laten reserveren!

Actief is inmiddels uitgebreid met vele nieuwe modules voor Fitness, Aerobics, Tourniquetaansturing, Automatische lichtbediening, kassa etc. Allemaal om multifunctionele sportcomplexen te kunnen ondersteunen bij het optimaal kunnen uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Indien u kwaliteitssoftware zoekt voor uw multifunctionele sportcentrum dan bent u bij ons aan het juiste adres.