web4each

Click here for the english version

an easy to use tool to build internet applications in Progress® without Webspeed®.
Price, only 500 euro!

Menig bedrijf wil graag ervaring opdoen met E-commerce en andere internetgerelateerde zaken zonder daar grote investeringen voor te hoeven doen in software, hardware en/of specialisten. Eenvoudig beginnen en pas bij gebleken succes is verder investeren en het door ontwikkelen van een internetsite / webapplicatie te verantwoorden. Voor deze toepassingen is Webspeed® feitelijk te zwaar, Webspeed® is krachtig maar ook erg duur, verder zijn er specialisten nodig om Webspeed® te implementeren.
Web4each is ontwikkeld om snel en eenvoudig gegevens uit te kunnen wisselen met de Progressdatabase en te kunnen publiceren op het intra/internet met behulp van Progressprogramma's. Het is mogelijk om web4each zodanig te implementeren dat de door u ontwikkelde Progressprogramma's ook geschikt zijn om te gebruiken met Webspeed® voor eventuele migratie in de toekomst.

web4each

De Voordelen

web4each web4each

Boven ziet u 2 schermvoorbeeld van agents die klaar staan om opdrachten van het internet te verwerken via progressprocedures.

Download web4each

Informatie over de laatste wijzigingen

Beschrijving installatie

Web4each is ontwikkeld voor het Microsoft® platform.